Rakendiprojekt

sorirakend

2009. aastal koostati Muhumaal projekt eesti hobuste baasil. Projekti vedajaks on Martin Kivisoo.

Projekti eesmärgiks on laiendada eesti hobuse funktsioone tema kasutamisel rakendihobusena. Eesmärgi saavutamiseks tuli soetada kaasaegsed rakendid ja rakmed, mis võimaldaksid hobuseid rakendisse koolitada ning läbi viia rakendispordi võistlusi. Eestis on arvukaid ratsaklubisid, kuid oleme võõrdunud hobust vankri ette rakendama. Oluline on tegevusega siduda noored EHKÜ noortesektsioonist, kuna nemad esindavad uut põlvkonda eesti hobuse kasutamisel.

Projekti kaasati esialgu kolm tall Saare- ja Muhumaal: MartinKivisoo, Jaan Rooda ning Aili Kirst'u juures. Tulevikus tasub hakata mõtlema laienemise peale.

2010. aasta aprillis jõudsid Muhumaale kohale vankrid ja sorirakmed ning harjutamine võis alata. Vaata alguste algust noorte blogist

2010 sügisel toimusid esimesed koolitused, 2011 jätkuvad koolitused ja toimuvad esimesed võistlused.

Koolituse pealtvaatajad
Vankrid Muhu kuuris 2010