2023 november

EHKÜ erakorraline üldkoosolek (teistkordne kokkukutsumine)

25.11.2023 kell 18:00-18:15 Zoom’is (kõik osalevad virtuaalselt).

Päevakord:
1) Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine
2) Uue juhatuse ja revidendi valimine

PROTOKOLL

Koosoleku juhataja: Aleksei Lotman
Koosoleku protokollija: Eve Rannamäe

Osavõtjad: 9 ühingu liiget
1. Meeri Lonn
2. Tene Väli
3. Eve Rannamäe
4. Rael Säkk
5. Triin Visamaa
6. Elo Liiv
7. Aleksei Lotman
8. Sibelle Teeääre
9. Hanna Tamsalu

Kokku liikmeid: 59
Vastavalt ühingu põhikirjale on teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate ühingu liikmete arvust.

1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Aleksei Lotman ning protokollijaks Eve Rannamäe.

Otsus: kahe erapooletu (Aleksei Lotman ja Eve Rannamäe) ja ülejäänud poolthäältega valitakse koosoleku juhatajaks Aleksei Lotman ja protokollijaks Eve Rannamäe.

Ettepanek: kinnitada päevakord, mille kavas on uue juhatuse ja revidendi valimine.

Otsus: ühehäälselt kõik poolt.

2. Uue juhatuse ja revidendi valimine

Ettepanek: hääletada kogu juhatuse valimise poolt korraga.

Otsus: ühehäälselt kõik poolt.

Ettepanek: valida juhatuse liikmeteks Eve Rannamäe, Tene Väli, Aleksei Lotman, Meeri Lonn ja Triin Visamaa.

Otsus: ühehäälselt kõik poolt.

Ettepanek: valida revidendiks Sibelle Teeääre.

Otsus: ühe erapooletu (Sibelle Teeääre) ja ülejäänud poolthäältega valitakse revidendiks Sibelle Teeääre.

Lõpuarutelu: Kerkis küsimus juhatuse esimehe valimise kohta. Kõigepealt kinnitatakse uus juhatus Äriregistris (Triin Visamaa) ning seejärel tehakse juhatuse koosolek.