2021

Hääletusprotokoll
20. juuni 2021
Eesti Hobuse Kaitse Ühing MTÜ
Juriidiline aadress: Saaremaa, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Koidu tn 4, 93814
Protokollija: Triin Visamaa

Vastuvõetud otsused:
1) 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Poolt: 32, vastu: 1, erapooletu: 0, kokku liikmeid: 59
Kinnitamise poolt hääletasid: Marian Siiman, Kelly Ilp, Aili Kirst, Andres Tuvi, Anni Urb, Käsper Kivisoo, Key Kunman, Koit Väinsalu, Rael Säkk, Siret Tammekänd, Tene Väli, Jaanus Mikk, Liina Ernits, Ago Ruus, Johannes Mooste, Aile Villemson, Anu Matsoo, Eestimaa Looduse Fond, Elo Liiv, Helin Kurisoo, Ingrit Lomann, Kersti Sügis, Liina Lasn, Martin Kivisoo, Merili Kuuse, OÜ Paesalu, Reedik Kivisoo, Silvia Lotman, Sirje Põldaru, Üllar Neemrand, Liina Laanemets, Triin Lepik

2) 2020. aasta revidendi aruande kinnitamine
Poolt: 35, vastu: 0, erapooletu: 1, kokku liikmeid: 59
Kinnitamise poolt hääletasid: Marian Siiman, Kelly Ilp, Aili Kirst, Andres Tuvi, Anni Urb, Käsper Kivisoo, Key Kunman, Koit Väinsalu, Meeri Lonn, Priidu Tikk, Rael Säkk, Siret Tammekänd, Tene Väli, Jaanus Mikk, Liina Ernits, Ago Ruus, Johannes Mooste, Aile Villemson, Aleksei Lotman, Anu Matsoo, Eestimaa Looduse Fond, Elo Liiv, Triin Visamaa, Ingrit Lomann, Kersti Sügis, Liina Lasn, Martin Kivisoo, Merili Kuuse, OÜ Paesalu, Reedik Kivisoo, Silvia Lotman, Sirje Põldaru, Üllar Neemrand, Liina Laanemets, Triin Lepik

3) Valida juhatusse Aleksei Lotman, Triin Visamaa, Meeri Lonn ja Priidu Tikk
Poolt: 37, vastu: 0, erapooletu: 0, kokku liikmeid: 59
Poolt hääletasid: Marian Siiman, Kelly Ilp, Aili Kirst, Andres Tuvi, Anni Urb, Käsper Kivisoo, Key Kunman, Koit Väinsalu, Meeri Lonn, Priidu Tikk, Rael Säkk, Siret Tammekänd, Tene Väli, Jaanus Mikk, Liina Ernits, Ago Ruus, Johannes Mooste, Aile Villemson, Aleksei Lotman, Anu Matsoo, Eestimaa Looduse Fond, Elo Liiv, Hanna Tamsalu, Triin Visamaa, Helin Kurisoo, Ingrit Lomann, Kersti Sügis, Liina Lasn, Martin Kivisoo, Merili Kuuse, OÜ Paesalu, Reedik Kivisoo, Silvia Lotman, Sirje Põldaru, Üllar Neemrand, Liina Laanemets, Triin Lepik

4) Valida revidendiks Helin Kurisoo
Poolt: 37, vastu: 0, erapooletu: 0, kokku liikmeid: 59
Poolt hääletasid: Marian Siiman, Kelly Ilp, Aili Kirst, Andres Tuvi, Anni Urb, Käsper Kivisoo, Key Kunman, Koit Väinsalu, Meeri Lonn, Priidu Tikk, Rael Säkk, Siret Tammekänd, Tene Väli, Jaanus Mikk, Liina Ernits, Ago Ruus, Johannes Mooste, Aile Villemson, Aleksei Lotman, Anu Matsoo, Eestimaa Looduse Fond, Elo Liiv, Hanna Tamsalu, Triin Visamaa, Helin Kurisoo, Ingrit Lomann, Kersti Sügis, Liina Lasn, Martin Kivisoo, Merili Kuuse, OÜ Paesalu, Reedik Kivisoo, Silvia Lotman, Sirje Põldaru, Üllar Neemrand, Liina Laanemets, Triin Lepik

5) Muuta põhikirja vastavalt põhikirja muudatuse projektile
Poolt: 36, vastu: 1, erapooletu: 0, kokku liikmeid: 59
Poolt hääletasid: Marian Siiman, Kelly Ilp, Aili Kirst, Andres Tuvi, Anni Urb, Käsper Kivisoo, Key Kunman, Koit Väinsalu, Meeri Lonn, Priidu Tikk, Rael Säkk, Siret Tammekänd, Tene Väli, Jaanus Mikk, Liina Ernits, Ago Ruus, Johannes Mooste, Aile Villemson, Aleksei Lotman, Anu Matsoo, Eestimaa Looduse Fond, Elo Liiv, Triin Visamaa, Helin Kurisoo, Ingrit Lomann, Kersti Sügis, Liina Lasn, Martin Kivisoo, Merili Kuuse, OÜ Paesalu, Reedik Kivisoo, Silvia Lotman, Sirje Põldaru, Üllar Neemrand, Liina Laanemets, Triin Lepik