Täkuliinide hargnemine

Eesti tõugu hobuste täkuliine on praegu kokku seitse ning kuna tegu on puhasaretusega, siis juurde neid kuskilt ei tule. Tänu aretajate ja säilitajate heale tööle ei ole ka karta, et mõni liin täiesti välja sureks. Küll aga on küsitav osade liinisiseste harude allesjäämine.

Täkuliinide hargnemise illustreerimiseks on allpool leitavad joonised. Esimesed viis näitavad liinide hargnemist tunnustatud täkkude näitel, ülejäänud seitse on koostatud kõigi andmebaasi alusel elus ja Eestis viibivate täkkude (kuni 2018a sünd) põhjal. Lisaks on kõiki täkke hõlmaval joonisel kasutatud värvikoode, mis näitavad kui levinud põlvnemisega on tegemist. Mugavamaks vaatamiseks on soovitav alla laadida pdf failina. 

Täkuliinide hargnemine on mitmekesisem kui tunnustatud täkkude nimekirju vaadates võiks arvata. Samuti on oluline välja tuua, et kuna liinid on märade kaudu segunenud ja samadelt märadelt on saadud sugutäkke erinevatesse liinidesse, siis see mõjutab oluliselt täkkude sugulust. Näiteks täkkude poolest kõige arvukamas Raspeli liinis on nii vähem kui rohkem levinud põlvnemisega hobuseid. 

Triin Visamaa

Avaldatud 22.04.2021
Uuendatud 30.04.2021

Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine
Täkuliinide hargnemine

täkuliinid_tunnustatud_300421.pdf
täkuliinid_kõik(kuni2018)_300421.pdf