Juhend

Juhend

Konkurss auhinnale 

„Parim eesti tõugu hobune ratsaspordis 2012“

 
Eesti Hobuse Kaitse Ühing (EHKÜ) kuulutab välja edetabelipõhise konkursi parimatele eesti tõugu hobustele ratsaspordis 2012. aastal, eraldi arvestusega takistus- ja koolisõidus.

 Juhend


Konkursi eesmärgiks on edendada eesti tõugu hobuste kasutamist ratsaspordis, tõsta esile ning selgitada välja 2012. aasta edukaimad eesti tõugu hobused takistus- ja koolisõidus.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on motiveerida hobusekasvatajaid ja -omanikke oma hobuseid koolitama, treenima ning spordis katsetama. Sport on üks peamisi eesti hobuse kasutusväljundeid tema võimekuse demonstreerimisel.

Kolmandaks eesmärgiks on tõsta spordis kasutatavate hobuste ning seeläbi ka parema ettevalmistuse ja väljaõppega hobuste arvu.

Tingimused

Punkte teenivad kõik allpool toodud võistlustel vähemalt korra startinud puhtatõulised eesti hobused. Puhtatõulisteks loetakse hobused, kelledel on passi märgitud tõuna eesti hobune ning kes kuuluvad kas pea- või eeltõuraamatusse.   Igal võistlusel osalemiseks tuleb juhinduda vastava võistluse juhendist.

 Ratsanike vanusele piiranguid ei seata. Hobuste vanus peab vastama FEI reeglites ette antud tingimustele.

Puntide arvestamine – koolisõit

 Koolisõidus antakse punkte vastavalt võistlusel osalevate eesti hobuste paremusjärjestusele:

 20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ning iga järgev 1 punkt.

 Paremusjärjestusel saadud punktide arv korrutatakse läbitud skeemi raskusastme koefitsendiga:

ABC (noorhobuste (4.-5. a. skeemid ja ABC 1 ning 2) – 0.7

A-klassis – 0,8

L-klassis – 1,0

M-klassis – 1,2

Eesti hobuse päeval toimuva võistluse tulemused korrutatakse koefitsendiga 1,5.  Väiksema osavõtjatearvuga kui kolm osalejat raskusastmel jagatakse punktide arv kahega.  Juhul kui ühel raskusastmel on mitmeid ratsanike või hobuse vanusega diferentseeritud võistlusklasse, loetakse paremusjärejestuse aluseks saavutatud tulemustagajärjed protsentides.

 Puntide arvestamine – takistussõit

 Takistussõidus antakse punkte vastavaltvõistlusel osalevate eesti hobuste paremusjärjestusele:

 20-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ning iga järgev 1 punkt.

 Punktide arv korrutatakse läbitud parkuuri kõrguse koefitsendiga:

 60 cm-75 cm – 0,8

80 cm-95 cm – 1,0

100 cm-115 cm – 1,2

Eesti hobuse päeval toimuva võistluse tulemused korrutatakse koefitsendiga 1,5.  Väiksema osavõtjatearvuga kui viis osalejat raskusastmel jagatakse punktide arv kahega.  Ühel kõrgusel ja sama artikli järgi peetud parkuurides osalejad järjestatakse paremusjärjestusse üldtulemuse alusel, olenemata sellest kui antud võistlusel oli eriarvestusi erinevatele vanuseklassidele.  

Punktide üldarvestus

Punktide arvestamisel nii kooli- kui takistussõidus luuakse eraldi paremusjärjestus osalenud eesti tõugu hobustele. Võistlusklassi üldarvestuses saavutatud koht edetabeli punktide lugemisel oluline ei ole.

Arvesse lähevad viis paremat tulemust koolisõidus ja kümme paremat tulemust takistussõidus. Arvestust peetakse hobustele, mistõttu võib hobune startida hooaja jooksul mitme erineva ratsanikuga. Ühel samal võistlusel erinevate ratsanike all saadud tulemustest läheb arvesse parem neist.

 

Edetabeli võistlused

Koolisõit

19.5 VEskimetsa väike koolisõit

20.05 „Tori hobune 2012“ karikasarja I etapp Tori

20.05 Kilgi talli koolisõiduvõistlus

27.05 ERL koolisõidukarika I etapp Liivaku

02.06 Audruranna väike karikas koolisõidus Sassi talu

9.06 Tartumaa noorte karikas koolisõidus I etapp Ecu tallid

10.06 „Tori hobune 2012“ karikasarja II etapp Särevere

16.06 ERL koolisõidukarika II etapp Vääna

30.06 ERL koolisõidukarika III etapp Niitvälja

05.07 Eesti meistrivõistlused Ruila

21.07 Perila koolisõit

11.08 ERL koolisõidukarika IV etapp Ruila

12.08 EESTI HOBUSE PÄEV Kurgja

22.08 FEI Challenge Vääna

 

Takistussõit

05.05 Perila kevad/Suvine ponikarikas I etapp Perila

12.05 Hooaja avavõistlus Saksa tall

19.05 Saarte avatud karikavõistlused I etapp Kurevere

19.05 Sammuli kevad Sammuli

19.05 „Tori hobune 2012“ karikasarja I etapp Tori

02.06 ERL suvine ponikarikas II etapp (klass 3) Ruila

02.06 Saarte avatud karikas II etapp Linnumäe

02.06 Lääne-Virumaa karikas Väike-Maarja

03.06 Audruranna väike karikas takistussõidus Sassi talu

9.06 ERL suvine ponikarikas II etapp (klassid 1 ja 2)

16. - 17.06 Veskimetsa suvekarikas/ponikarika III etapp Veskimetsa

16.06 Paemurru karikas Jälevere

17.06 Tartu Kalevi RSK II etapp

30.6 Pärna suvi Pärna talu

30.06 Saarte avatud karikavõistlused III etapp Kõljala

14.07 Saarte avatud karikavõistlused Emmaste

14.07 Kinksi karjäär Kinksi

14.7 „Tori hobune 2012“ karikasarja II etapp Pärn talu

15.7 ERL suvine ponikarikas IV etapp Vändra

21.07 Vao karikas

21.07 Saarte avatud karikavõistlused IV etapp Paiküla

29.07 Suvine ponikarikas V Juurimaa

03.08 Saarte avatud karikavõistluste finaal Linnumäe

04.08 Kärdla ratsupäevad Linnumäe

11.08 Tartu Kalev RSK II etapp Hobunurme

12.08 EESTI HOBUSE PÄEV Kurgja

17.08 Perila karikas/ Suvise ponikarika finaal Perila

25.08 Vändra karikas Kurgja/ Tori hobune 2012“ karikasarja III etapp

 

Edetabeli vahekokkuvõtted tehakse iga kuu kohta ning avaldatakse EHKÜ kodulehel www.esthorse.ee

Hooaja kokkuvõtted tehakse peale viimaseid välishooaja võistlusi ning auhinnad antakse välja pidulikult EHKÜ aastalõpukoosolekul.

Auhinnatakse hobust ja tema omanikku, eriauhinnad kasvatajale ja ratsanikule. Auhinnatakse kolme paremat hobust koolisõidus ja kolme paremat hobust takistussõidus.