Hobuste veovõistlus Toris

Kristjan Haggi ja Reti

8. juunil kogunesid hobusekasvatajad Torisse, et Eesti Hobusekasvatajate Seltsi korraldusel tähistada mitmete üritustega üheskoos Tori hobusekasvanduse loomise 155. aastapäeva.
Traditsiooniliselt algas päev hobuste sõidu- ja veokatsetega, mis viidi läbi vastavalt kombineeritud sõidu-ja veokatsete eeskirjadele. Katsete eesmärgiks oli eesti-, tori- ja eesti raskeveo tõugu hobuste jõudluse hindamine rakendis.
Kohtunike kogu tööd juhtis Andres Kallaste.
Kokku osales katsetel 15 hobust, nende hulgas kolm eesti tõugu hobust (kõik erinevates kategooriates). Eesti tõugu noorhobuse kahevõistluses osales Eesti Hobusekasvatajate Seltsile kuuluv kõrb täkk Eber 837E (s 2007, i Elkar 598E, ei Reilender 699E, kasv Lembit Künnapas). Vanemate hobuste kahevõistluses osales Rein Haggile kuuluv kõrb mära Reti (s 2006; i Rolf 716E, ei Tuljak 666E; kasv Asta Peäske). Ainsana tegi läbi hobuste kolmevõistluse litsentseeritud täkk Euro 767E (s 2002, i Elkar 598E, ei Aku 684E, kasv ja om Taimi Usin). Konkurentide puudumisel olid ka kõik osalenud hobused oma klasside võitjad.


Peab tõdema, et eesti hobuse kasvatajate seas on kadunud need traditsioonid, millele kunagi pani alguse Tori hobusekasvanduses 19. sajandi keskel sündinud legendaarne täkk Vapsikas, kes oma veovõimsusega mitmel pool maailmas ilma tegi. Millega siis veel võiks põhjendada nii tagasihoidlikku esinemist vabariiklikel veokatsetel?

Esthorse.ee

Täkk Eber 837E traavirajal
Täkk Eber 837E sammurajal
Mära Reti sammurajal
Mära Reti traavirajal