Hobuste pidamine (Andres Tuvi)

Hobuste pidamisele kehtestatud loomakaitsenõuded. 2007

Euroopa Liidu liikmetele on kehtestatud mitmeid nõudeid, sealhulgas hobuste pidamisele. Eesmärgiks on pidada hobuseid nii, et ei tekitaks neile asjatult valu, rahulolematust ja stressi.
Hobuste pidamiseks mõeldud tallides, boksides, latrites ja muudes vajalikes ruumides tuleb kasutada materjale, mis on kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad. Ei tohi kasutada värve ega muid hobustele mürgiseid aineid.
Hobused tuleb paigutada nii, et neil oleks võimalik näha ja kuulda ümbruses toimuvat, samuti sotsiaalselt suhelda teiste hobustega. Boksi ehitus peab olema selline, et hobusel ei oleks võimalik ennast vigastada. Söötmise ja jootmise vahendid tuleb paigutada hobusele sobivalt.
Talli ehitus peab olema selline, et hobust on hädaolukorras võimalik sealt kiiresti välja viia.
Talli sisekõrgus peab olema vähemalt hobuse turjakõrgus korrutatud 1,5, kuid mitte vähem kui 2,2 meetrit. Bokside vahesein peab olema sobivas kõrguses, et kõrvuti seisvad hobused ei saaks teineteist vigastada. Boksi põrand peab olema selline, et eritised saavad ära voolata või imenduda allapanusse. Talli akende pindala peaks olema 5% põrandapinnast. Talli ukse mõõtmed peaksid olema vähemalt: laius 1,5 m., kõrgus 2,2 meetrit; boksi ukse mõõtmed vastavalt 1,2 m. ja 2,2 meetrit.
Talli ventilatsioon peab tagama piisava õhuvahetuse, et niiskus, tolm ja mürgiste gaaside sisaldus ei tõuse liiga kõrgeks. Talli niiskus ei tobiks olla üle 50 – 80 % ja temperatuur alla +5°C. Hobust ei saa pidada pideva müra käes, mis ületab 65 detsibelli.
Hobuse boksi mõõtmed peaksid olema vähemalt:

Hobuse turjakõrgus (m)
Minimaalne boksi pindala (m²)
kuni 1,08 4,0
üle 1,08 kuni 1,30 5,0
üle 1,30 kuni 1,40      6,0
üle 1,40 kuni 1,48   7,0
üle 1,48 kuni 1,60  8,0
üle 1,60    9,0


      
     
Eelpool toodud nõudeid ei tarvitse täita, kui hobust peetakse boksis lühiajaliselt, näiteks näitused, matkad.
Kui hobuse turjakõrgus on üle 170 cm. saab boksi pindala arvutada järgmise valemi järgi: hobuse turjakõrgus korrutatuna 1,8, ruudus. Näiteks hobusele turjakõrgusega 175 cm
(1,75 m x 1,8)² = 9,92 m²

Kui hobuseid peetakse rühmas, arvestatakse iga hobuse kohta pindala järgmiselt:
Täiskasvanud hobused                              Sama pindala, kui üksikboksis
12 - 24 kuu vanused noorhobused           75 % üksikboksi pindalast
Alla 12 kuu vanused varsad                        50 % üksikboksi pindalast

Kui hobuseid peetakse rühmaboksides, peab iga kümne hobuse kohta olema üks üksikboks või muu võimalus hobuse eraldi paigutamiseks.
Kui boksid paiknevad tallis mitmes rivis, peaks vahekäigu laius olema vähemalt 2,5 meetrit.
Hobustel peaks olema võimalus pääseda igapäevaselt välja jalutama. Jooksuaiad, koplid ja sinna viivad teed peavad olema hobustele ohutud. Nendes peab olema piisavalt ruumi vastavalt hobuste arvule, suurusele ja temperamendile.
Jooksuaiad ja koplid tuleb ehitada hobustele turvalisest materjalist. Jooksuaias ja karjamaal okastraadi kasutamine ei ole soovitav. Kindlasti rakendub ka meile mõne aasta jooksul loomade karjatamisel okastraadi kasutamise keeld.

Äkilisi muutusi hobuste pidamisel tuleks vältida.
Hobusele antav sööt peab sisaldama hobusele vajalikke aineid ja seda peab olema piisavalt. Võimalusel tuleb hobuseid sööta väikestes kogustes ja mitmeid kordi päevas, et see meenutaks hobuse looduslikku toitumist. Joogivesi peaks olema vabalt saadaval.
Hobuse kabjad tuleb hooldada regulaarselt ja vajadusel rautada.