Raksel 725E

Sündinud: 06.06.1999

Värvus: kõrb

Mõõtmed: 142-169-20,0 (2a 2k)

Isa: Rosett 600E

Ema: Esta 3640E

Kasvataja: Pihtla Hobusekasvandus

Omanik: Eesti Hobusekasvatajate Selts

Raksel on tänapäeval enim nõutava sportliku tüübi esindaja. Seda juba põlvnemiselt, kuna nii isa Rosett, kui ka emaisa Elkar on head hüppehobused.
Ta on tugeva konstitutsiooniga, veidi kõrgejalgne, hea - eesti hobuse kohta kõrge traaviga ning heade tagajalgade tõukega täkk.
Tema ema Esta on mitmete iludusvõistluste võitja Elderi täisõde.

Surnud 2018.a

Raksel 725E
Rosett 600E
Esta 3640E
Rops 386E
Ami 3248E
Elkar 598E
Arda 3275E
Rollo 363E
Riila 2905E
Ampiir 444E
Miira 3097E
Episood 393E
Valli 2909
Askar 475E
Roola 3162E