Eesti hobune ja pärandkooslused

Eesti põlistõugu hobune on ohustatud ja pärandkooslused kadumas – nad on osa meie kultuurist ja ülemaailmsest bioloogilisest mitmekesisusest. Selleks, et mõista kui vajalikud on üksteisele eesti hobune ja pärandkooslused, kirjutas bakalaureuseõppe lõputöö Euroakadeemia keskkonnateaduste teaduskonna üliõpilane  Egle Parts. Eesti Hobuse Kaitse Ühingu ridadesse kuuluv Egle Parts kaitses edukalt oma tööd 7 juunil, saades hindeks suurepärane. Bakalaureusetöö juhendaja oli  Ago Ruus.

„Eestis on head võimalused pärandkoosluseid taastada, hoida ja kaitsta. Meil on need kooslused veel mingil määral olemas ja mis kõige tähtsam – meil on oma põline hobusetõug, kellel on kõige parem elada just loomulikus keskkonnas. Kahe olulise väärtuse – pärandkooslused ja eesti hobune - ühine säilitamine on kõige kuluefektiivsem viis. Sellega säilitame oma rannakarjamaad, karjatatavad metsad, loopealsed ja saame ühtlasi parimad karjamaad eesti hobusele“ kirjtab Egle Parts oma töö tutvustuses.

Töö käigus küsitles autor kaheksat eesti hobuse kasvatajat, neist neli kasvatasid hobuseid ka toetusalustel kooslustel. Oma osa bakalaureusetöö valmimisse andsid Ülo Metsmaker (Pihtla HK), Martin Kivisoo ja  Raivo Reinart Saare maakonnast ning Marika Kose Pärnumaalt Häädemeestelt.

Õnnitleme ja loodame, et Egle Parts lähemal ajal tutvutab oma uurimust põhjalikumalt ka EHKÜ liikmetele.

Esthorse.ee

Eesti hobune ja pärandkooslused