Eesti hobune 2011

Eesti hobune 2011
Kogumikus keskendutakse kahele põhiteemale kaasaegse eesti hobuse kasvatuses. Eesti hobuse suurimaid väärtusi on tema värvilisus. Kahjuks pole sellele senini piisavalt tähelepanu pööratud. Ometi võiks just see omadus olla üheks põhiliseks trumbiks eesti hobuse turustamisel – maailmas polegi eriti palju nii värvilisi hobusetõuge. Artiklite autorid on Terje Raudsepp ja Ingrid Randlaht.
Teiseks teemaks, kuid juba negatiivse poole pealt, on ülekaalulisus (autor Markku Saastamoinen, Soome). Kuid see pole üksnes eesti hobuse probleem. Ajal, mil hobuse töökoormus on vähenenud miiniumini, tuleb kaalule eelkõige hobuse tervise seisukohast lähtudes eriti tõsiselt tähelepanu pöörata. Just liigsöömisega kaasnevad uued, aastakümneid tagasi veel tundmatud hobuste tervisehädad (näiteks laminiit).
Kolmas tänapäevase hobusekasvatuse teema viib meid täiesti uude valdkonda – eesti hobuse kaubamärgi juurde. Kogumikus on avaldatud tõlkeartikkel (autor Suvi Louhelainen, Soome "Hippos"), milles käsitletakse tuleviku soome hobuse kohta Soome ühiskonnas. Viimane aeg on ka Eestis selle teemaga tegelema hakata, kui tahame, et eesti hobune jääks püsima ka tulevastele põlvedele.
Eesti Hobusekasvatajate Seltsi aretustöö juhataja Andres Kallaste tutvustab praegu kasutuses olevaid sugutäkke liinaretuse poolelt nähtuna. Järgneb sugutäkkude kataloog.
 Hanna Treikelder tutvustab lähemalt sugutäkku Ahtos 755E, kelle omanik ta on.
Kordustrükina jääb kogumikku lõpetama seni vähetuntud tekst eesti hobuse aretusest Aleksei Bellegarde sulest, see ilmus esmakordselt 1940. aastal. Kirjutatud ja avaldatud omas ajas, kuid pakub hobusekasvatajale sellegipoolest üllatavalt kaasaegseid mõttearendusi.

Eesti Hobuse Kaitse Ühingu liikmed saavad tasuta kogumiku postiga veel selle aasta sees.

Kõik teised, keda huvitab eesti tõugu hobune ja kes pole EHKÜ liikmed, saavad raamatut aga tellida siit. Hind koos postikuludega on 5 eurot.