Uudised  
  Uudiseid Eestist ... 
  ... ja maailmast 
  Artiklid  
  E-pood  
  Oma sõna sekka  
  Kasulikke viiteid  
  Pildigalerii  
  Reklaam  
  Sõbrad  
  Nädala lause  
  Toimetus  
 

 
 
 
... ja maailmastPrindi leht

Huvitav lahend Euroopa Kohtult

Euroopa Kohus tegi 11. novembril 2004 otsuse kohtuasjas C-216/02, mis käsitles Austria Ponide, Väikehobuste ja Spetsiaaltõugude Aretusühingu taotlust tühistada Austria Burgenlandi liidumaa valitsuse otsus tunnustada Austria Šetlandi Ponide Aretusühingut sellel liidumaal šetlandi ponikasvatajate organisatsioonina.

Taotlust põhjendati Euroopa Komisjoni otsuse 92/353 sättega artiklis 2 lõikes 2: „Kui liikmesriigis on ühe tõu puhul juba ametlikult tunnustatud üht või mitut organisatsiooni või ühingut, võivad liikmesriigi ametiasutused uue organisatsiooni või ühingu tunnustamisest keelduda:

  • kui see ohustab tõu säilimist või kahjustab olemasoleva organisatsiooni või ühingu tegevust või tõuparandus- või selektsiooniprogrammi või
  • kui seda tõugu hobuslast võib kanda sellise tõuraamatu eriosasse, mida peab organisatsioon või ühing, mis iseäranis selle osa puhul järgib lisa punktis 3b originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu sätestatud põhimõtteid.”

Euroopa Kohtusse tegi selles asjas eelotsusetaotluse Austria Riigikohus (Verwaltugsgerichtshof).

Kohtuotsuse seletavas osas öeldakse, et artikli 2 lõike 2 „eesmärk on jätta liikmesriikide pädevatele ametiasutustele kaalutlusõigus, mis võimaldab neil ... jätta rahuldamata tunnustamistaotlus … isegi juhul, kui otsuse lisas sätestatud tingimused on täidetud ... Nimetatud asjaolusid arvestamata ja asjaomase artikli 2 lõike 1 kohaselt on pädevad ametiasutused kohustatud tunnustama iga organisatsiooni ja ühingut, mis täidab lisas sätestatud tingimusi.”

Ja otsuse resolutiivosa kõlab nii: „Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab: Komisjoni 11. juuni 1992 otsuse 927353/EMÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid, artikli 2 lõike 2 esimest taanet tuleb tõlgendada selliselt, et kui on tõendatud selles sättes mainitud ühe või mitme asjaolu esinemine, ei ole ühe hobuslaste tõu jaoks juba ametlikult tunnustatud või heakskiidetud organisatsioonidel või ühingutel õigust nõuda pädevatelt ametiasutustelt, et nad keelduksid sama tõu jaoks tõuraamatut pidava või asutava uue ühingu või organisatsiooni tunnustamisest või heakskiitmisest.”

Vt Euroopa Kohtu lahendid: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0216:ET:HTML

(17.03.2008)

 

Ratastool hobusele

Mõned hobused põevad suurte valudega kulgevat liigeshaigust, mis sandistab nende jalad ja muudab kõndimise väga vaevaliseks. Ameerika Ühendriikides elav miniatuurne hobune Harry on üks nendest. Ta vajab iga päev valuvaigisteid ja kasutab spetsiaalset abivahendit - ratastooli - selleks, et oma elupäevi valutult mööda saata. 

Harry ratastool on konstrueeritud viisil, mis lubab hobusel kasutadaoma jalgu  ilma, et neile ülemäära suur koormus langeks. Tooli valmistas USA-s asuv ettevõte Doggone Wheels (www.doggon.com). Firma on puuetega lemmikloomadele vajalikke erinevaid abivahendeid tootnud juba enam kui 30 aastat. 

Vaata pilte: www.guidehorse.com/miniature_horse_wheelchairs.htm

(03.10.2007)

 
 
imago
Toimetus: omahobu@hot.ee | Oma Hobu, PK 3181, 10505 Tallinn | Toimetuse telefon/faks: 656 78 26