Kogumik "Eesti hobune"

Kogumik

Artiklite kogumikud eesti tõugu hobusest said alguse ajakirja Oma Hobu tegemise ajast, kui tekkis soov veelgi laiemalt, kui seda lubas ajakirja formaat, pühenduda selle tõu säilitamisega seotud valdkondadele.  Aastatel 2006-2011 ilmus kokku kolm kogumikku, käesolev trükis on järjekorras neljas.

Kogumiku võib artiklite osas jagada laias laastus kolmeks: hobuse pidamine ja tervis, aretus (sugutäkkude kataloog) ja säilitamine (pilguheit eesti hobuse ajalukku). Kui esimese jao artiklid on universaalsed kõigi tõugude pidajatele, siis ülejäänud osa on fokuseeritud ennekõike eesti tõugu hobuse kasvatajatele ja huvilistele. Mitmed universaalse iseloomuga artiklid hobuse pidamisest on varem ilmunud ajakirjas Oma Hobu, kuid käesolevaks ajaks on need ajakirja numbrid juba rariteetideks saanud ning seetõttu lisasime artiklid kogumikku.

 Kasutusel olevate puhtatõuliste eesti tõugu sugutäkkude kataloogi avaldamine on saanud juba traditsiooniks ja need praktilise eesmärgiga leheküljed, mis varustatud värvifotodega täkkudest, on abiks igale eesti hobuse kasvatajale oma karja planeerimisel.

Väljaande koostajana pean eriti oluliseks 1920. aastal ilmunud loomaarst Gustav Grünwaldi doktoritöö tõlke avaldamist, mis annab ülevaate eesti hobusest enne tõuraamatu asutamist 1921. aastal.

Tea ja tunne hobust, keda kasvatad!

 

Ago Ruus
Kogumiku koostaja

Kogumikku on võimalik EHKÜ kaudu endale saada, kogumik on tasuta. Huvi korral kirjutage info@esthorse.ee